Markdown

 

Middels

Det kan hende at du støter på tekst i en annen type blokk som kalles en Markdown. Å redigere innholdet i en slik blokk fungerer på en litt annerledes måte.

For å opprette en Markdown, se artikkelen Administrere blokker.


Redigere Markdown

  • I redigeringsmodus, hold over den Markdown du ønsker å redigere.

  • Det kommer da opp en svart rute som vist nedenfor. Trykk på EDIT.

Så snart du trykker på EDIT, kommer det opp en boks med en del tekst som kan se litt komplisert ut. Pass på at du ikke forandrer på for mye av dette, da kodene som står her kan ha mye å si for hvordan innholdet ser ut. Kodene er inni tegn .

 
 
  • Gjør de endringene du ønsker å gjøre, og trykk på APPLY for å lagre.

Gjort en feil? Trykk på CANCEL for å tilbakestille endringene.
 
BlokkerUbåt